Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Test- & Demolab

 

Test- och demonstrationsanläggningar ”Real-living-labs” - fönstersektorn

Auktoriserat Fönsterunderhåll/AF är en ekonomisk förening som bildades 1996.
AF är ett certifieringsorgan inom fönstersektorn och en del av den cirkulära ekonomin.
AFs mål är att främja förbättringar och innovation inom fönsterunderhåll och fönsterrenovering med fokus på träfönster.
AF har Sveriges bästa och största samlade kompetens & kunskap inom fönsterunderhåll & fönsterrenovering.
Via våra auktoriserade företag och samarbetspartners från Luleå till Ystad, så kan nya material, nya produkter och ny teknik prövas och utvärderas i verkligheten runt hela Sverige.
AF kan genomföra fältmässiga tester ”Real livinglabs” med hjälp av våra auktoriserade företag och samarbetspartners.

Behöver Ni hjälp att testa och pröva nya material, nya produkter eller ny teknik?

Vänligen kontakta oss enligt nedan:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Invitation to learnmoreaboutour test- and demonstration plants - windows
AuthorizedWindowMaintenance (in abbreviation ”AWM”) is an LLC thatwasincorporated in 1996.
AWM is a certificationissuingentity in the windowsector and a part of the circulareconomy, as defined by the EU.
AWM’sgoal is to promote and foster improvement and innovation within the area ofwindowmaintenance,window renovation and restoration techniques,with a focus on woodenwindows.

AWM is home to Sweden’slargest and best competence, qualification and knowledgewhen it comes to windowmaintenance, renovation and restoration.
With the helpofourcertifeidcompanies and collaborators from Luleå in the North, to Ystad in the South, new materials, new products and new techniquescan be tested and evaluated in real life situations all over Sweden.
AWMarecapable to carryoutfieldconditionstests;  ”real livinglabs” togetherwithourcertifiedcompanies and collaborators.

Do Youneedhelp to test new materials, new products or new techniques?

Pleasecontact:
Anders B Lindström
Verkställande tjänsteman/CEO
                                                                                                                                                                              11thOctober 2017


 
www.mtk.se
Mer glasinformation
 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll