Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Etik

Auktoriserad Fönsterspecialist/-Fönsterkonsult/-Fönsterfabrik
 • Värnar om goda och förtroendefulla relationer till sina kunder/beställare och bemöter dem med respekt och hänsyn.
 • Uppträder alltid korrekt under entreprenaden, såväl mot kunden/beställaren som mot hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.
 • Lovar kunden/beställaren erhålla fackmässigt arbete enligt beställning och arbetsorder.
 • Låter miljöhänsyn ingå i entreprenaden.
 • Är tillgänglig för kunden/beställaren och ger denne löpande information angående entreprenaden.
 • Är aktsam om kundens/beställarens utrymmen, lokaler och lägenheter.
 • Informerar i god tid hyresgäster och bostadsrättsinnehavare om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder och ger dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.
 • Begränsar snarast olägenheter för hyresgäster och bostadsrättinnehavare.
 • Försöker lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som sista utväg.
 • Lovar att inte jobba svart.
 • Betraktar etik- och moralfrågor i arbetslivet som en naturlig del i kommunikation och beslutsfattande.
 • Ger medarbetare inflytande genom en öppen och respektfull dialog.
 • Verkar för balans mellan arbetsliv och privatliv för de anställda.
 • Stödjer och uppmuntrar initiativ till ökad trivsel.
 • Antagen av Auktorisationsnämnd-Fönster, 2006-10-06


   

   

   
   
  Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

  ©Auktoriserat Fönsterunderåll