Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
CSR / enligt ISO 26 000

 

Vägledning för socialt ansvarstagande
[ CSR / Corporate Social Responsibility ]
enligt  ISO 26000

Auktorisationsnämnd-Fönster står för socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Vi agerar etiskt och tar frivilligt samhällsansvar, dvs. vi försöker göra något bra för den värld vi lever i !

Auktorisationsnämnd-Fönster visar vägledning för socialt ansvartagande inom ISO 26000 huvudområden ( mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling ) genom medlemskap och ekonomiskt bidrag till:

SAK /Svenska Afganistankommittén.  Utbildning för flickor och hjälp till entreprenörskap i Afganistan.
SAK /Svenska Afganistankommittén
                        
We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser) Bildande av kooperativer inom bostäder, jordbruk, industri och handel i U-länder.                    
 www.effect.se

BOJ / Brottsofferjouren.  Brottsoffer- och vittnesstöd i Sverige.
BOJ
 
Vi-Skogen / En biståndsorganisation för att plantera träd och grödor i Afrika. Vi-skogen utbildar småbrukare ( även kvinnor ) i odlingstekniker, företagande och mikrofinans. Vi-skogens miljöarbete motverkar negativa klimatförändringar och bekämpar fattigdom.
Vi-skogen

Riksorganisationen GAPF(Glöm aldrig Pela och Fadime) arbetar mot hedersvåld och förtryck av invandrarkvinnor och -ungdomar i Sverige samt att förbättra integrationen av dessa grupper.
GAPF

Stroke-Riksförbundet. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan, 85%) och hjärnblödning (15%). Varje år insjuknar 30 000 svenskar i stroke. Strokefonden stöder forskning och rehabilitering.    
www.strokeforbundet.se


Auktorisationsnämnd-Fönster rekommenderar de auktoriserade företagen att agera lokalt enligt ISO 26 000.

/ AN dec 2018
                
                     


 

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll