Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
CSR / enligt ISO 26 000

 

Vägledning för socialt ansvarstagande
[ CSR / Corporate Social Responsibility ]
enligt  ISO 26000

Auktorisationsnämnd-Fönster står för socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Vi agerar etiskt och tar frivilligt samhällsansvar, dvs. vi försöker göra något bra för den värld vi lever i !

Auktorisationsnämnd-Fönster visar vägledning för socialt ansvartagande inom ISO 26000 huvudområden ( mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling ) genom medlemskap och ekonomiskt bidrag till:

SAK /Svenska Afganistankommittén.  Utbildning för flickor och hjälp till entreprenörskap i Afganistan.
SAK /Svenska Afganistankommittén
                        
Kooperation Utan Gränser. Bildande av kooperativer inom bostäder, jordbruk, industri och handel i U-länder.                    
 Kooperation Utan Gränser

BOJ / Brottsofferjouren.  Brottsoffer- och vittnesstöd i Sverige.
BOJ
 
Vi-Skogen / En biståndsorganisation för att plantera träd och grödor i Afrika. Vi-skogen utbildar småbrukare ( även kvinnor ) i odlingstekniker, företagande och mikrofinans. Vi-skogens miljöarbete motverkar negativa klimatförändringar och bekämpar fattigdom.
Vi-skogen

Barncancerfonden förebygger och bekämpar cancersjukdomar hos brn genom stöd till forskning, utbildning, barn och deras familjer.
Barncancerfonden

Auktorisationsnämnd-Fönster rekommenderar de auktoriserade företagen att agera lokalt enligt ISO 26 000.

/ AN sept 2012
                
                     


 

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll