Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Test- & Demolab [Checklista 117]

 

Test- och demonstrationsanläggningar ”Real living labs” - fönstersektorn

Auktoriserat Fönsterunderhåll/AF är en ekonomisk förening som bildades 1996.
AF är ett certifieringsorgan inom fönstersektorn och en del av den cirkulära ekonomin.
AFs mål är att främja förbättringar och innovation inom fönsterunderhåll och fönsterrenovering med fokus på träfönster.
AF har Sveriges bästa och största samlade kompetens & kunskap inom fönsterunderhåll & fönsterrenovering.
Via våra auktoriserade företag och samarbetspartners från Luleå till Ystad, så kan nya material, nya produkter och ny teknik prövas och utvärderas i verkligheten runt hela Sverige.
AF kan genomföra fältmässiga tester ”Real livinglabs” med hjälp av våra auktoriserade företag och samarbetspartners.

Behöver Ni hjälp att testa och pröva nya material, nya produkter eller ny teknik?

Vänligen kontakta Anders B. Lindström, Verkställande tjänsteman:

Invitation to learn more about our test- and demonstration plants - windows
Authorized Window Maintenance (in abbreviation ”AWM”) is an LLC that was incorporated in 1996.
AWM is a certification is suingentity in the window sector and a part of the circular economy, as defined by the EU.
AWM’sgoal is to promote and foster improvement and innovation within the area of window maintenance,window renovation and restoration techniques,with a focus on wooden windows.

AWM is home to Sweden’slargest and best competence, qualification and knowledge when it comes to window maintenance, renovation and restoration.
With the help of our certifeid companies and collaborators from Luleå in the North, to Ystad in the South, new materials, new products and new techniques can be tested and evaluated in real life situations all over Sweden.
AWM are capable to carry out field conditions tests;  ”real living labs” together with our certified companies and collaborators.

Do You need help to test new materials, new products or new techniques?

Please contact:
Anders B Lindström
CEO
                                                                                                                                                                             
October 2017


 
   
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll