Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Fönsterhistoria [Checklista 118]

Valvat krysspostfönster och T-postfönster från slutet av 1800-talet.
1800-talets enkla 1-glasfönster försågs så småningom med lösa innanfönster.
Bild 1 , 2 st fönster sidan 10

Det enkla krysspostfönstret från 1901.
Bild 2a, 1 st fönster sid 10
Bild 2b, 2 st fönster sid 21

Spröjsade fönster från början av 1900-talet under Jugend och Nationalromantik.
Bild 3, 2 st fönster sid 11

1915 Tidigt kopplade fönstret på stenhus.
Bild 4, 1 st fönster sid 22

Det sexdelade 1920-talsfönstret med 2-luft.
Sex rutor är vanlig under 20-talsklassicismen. På 20-talet blev fönster med kopplade bågar mer allmänna.
Bild 5, 1 st fönster sid 23

1935 Det ospröjsade funkisfönstret med 3-luft.
Bild 6, 1 st fönster sid 24

1940-talet. Olika fönstertyper.
Bild 7, 4 st fönster sidan 14

1949. Det tidiga standardfönstret.
Bild 8, 1 st fönster sid 25

1950- och 1960-talen. Perspektivfönster och fönster med ventilationsbåge.
Genombrott för 3-glasfönstret.
Bild 9, 3 st fönster sid 14

1969. Det sena standardfönstret.
Fönstren upptog en större del av fasadytan. Fönstren glasades och färdigmålades på fabrik.
Bild 10, 1 st fönster sid 26

Funktionskrav enligt Svensk Byggnorm 1975. ( SBN )
Krav på värmeisolering, lufttäthet, säkerhet m.m. Produktutformning hos fönstertillverkarna. Rötskaderapporter började komma.

1970-talet. Nya fönsterkontruktioner.
Sido- och underkantshängda bågar och s.k. Dreh-kipp beslag. Horisontellt resp. vertikalt glidhängda bågar. Glidhängslade beslag.
Bild 11, 2 st fönster sid 15
Bild 12, 2 st fönster sid 15

1980-talet. Det aluminiumklädda treglasfönstret. Träfönster med ytterbåge i aluminium.
Bild 13, 1 st fönster sid 27

1980-talet. Stor flora av fönstertyper.
Bild 14, 2 st fönster sid 15
Bild 15, 1 st fönster sid 29


 

Källa
Uppgifterna är hämtade ur skriften ”Perspektiv på fönster”, utgiven av Stiftelsen Arkus. Hela skiften kan beställas från Byggförlaget. Tryckår 1991

Stiftelsen Arkus
Åsögatan 122
116 24 Stockholm

Tel: 08-678 05 85
Fax; 08-667 36 49
info@byggforlaget.se

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll