Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 
Reklamation av fönster och fönsterdörrar
[Checklista 112 B]

Behöver Ni hjälp med reklamationsgranskning och besiktning av Era fönster?
Behöver Ni stöd för att kunna reklamera Era fönster?


Auktorisationsnämnd-Fönster kan tillsammans med sina fönsterkonsulter erbjuda Er denna hjälp.

Med AN:s besiktningsunderlag m.m. får Ni ett opartiskt utlåtande om Era fönsters tillstånd. Detta underlag kan Ni använda vid ARN/Allmänna Reklamationsnämnden, i tingsrätten alt. skiljenämnd eller vid förlikning.

AN:s fönsterkonsult/besiktningsman kan göra följande:
1) Reklamationsgranskning ( syneförrättning )
Du/Ni och fönsterkonsulten går igenom fönstren tillsammans med alla handlingar.
2) Reklamationsbesiktning / besiktning
Besiktningsman kallar samtliga parter till en fönsterbesiktning. Alla parter får/skall närvara.
Besiktningsrapporten blir ett officiellt dokument/underlag för att avgöra och lösa tvisten.
3) Fönsterkonsulten kan vid behov göra en skadeutredning

Kontakta Auktorisationsnämd-Fönster        
tel:      0470-777 996
mobil:  0708-177 996
e-post:  aukt-fonster@telia.com
adress:  Österleden 68B,  352 42  Växjö

 

Råd och konsumentanvisningar vid reklamation av nya fönster

Checklista 125


Betraktelseavstånd vid fönsterfärgreklamation
[Checklista 111]

Auktorisationsnämnd-Fönsters rekommendation till Sverigestandard för betraktelseavstånd (betraktningsavstånd):

Betraktelseavstånd exteriört och interiört på både nya och platsmålade fönster och dörrar, inkl. poster och spröjs.

Om parterna inte kommer överens om ytfinishen på ytbehandlade ( målade och laserade ) trä- och aluminiumfönster /-dörrar, så rekommenderar Auktorisationsnämnd-Fönster ett betraktelseavstånd på en meter ( 1 m ) exteriört och interiört vid normalt dagsljus (diffust ljus dvs. ej direkt solljus ). Att använda lampor och förstoringshjälpmedel är inte tillåtet.

[ Betraktelseavstånd för nytillverkat glas (fritt fabrik) är normalt tre meter (3m) vid dagsljus och vinkelrät mot glaset enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening ]

Auktorisationsnämnd-Fönster, 2 februari 2017; 16 juni 2023


 

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll