Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Auktoriserat Fönsterunderhålls Kvalitetssäkringssystem
enligt ISO 9001

Checklista 1 & 2
1, Beställningsunderlag / Åtgärdsprogram / Egenkontroll
2, Tillval, ÄTA – arbeten

Checklista 3  -  Fönsterombyggnad med isolerruta

Checklista 4  -  Villaägare m.fl. [ Beställning fönsterbågar och Arbetsbeskrivning karm ]

Checklista 5  -  Arbetsbeskrivning, Fönsterunderhåll & Renovering

Checklista 5 - Bilaga 1 Bilder Fönstermålning

Checklista 6  -  Besiktningsmodell  med referensfönster

Checklista 7  -  5-årig Normgaranti

Checklista 8  -  Skötselanvisning Träfönster & 100-årig Underhållsplan

Checklista 9  -  Arbetsbeskrivning, Underhåll av ädelträfönster

Checklista 10  -  Färgborttagning av äldre kärnfuru och färgblåsor

Checklista 11  -  Rostgenomslag / rostfläckar

Checklista 12  -  för Konsument och Auktoriserad fönsterspecialist

Checklista 13  -  Glaskostnad vid fönsterentreprenader 

Checklista 14  -  tätning/diktning, fönsterkarm - vägg   

Checklista 15 - Trälagning av fönsterkarm, -båge 

Checklista 20  -  Egenkontroll / Kvalitetssäkringsplan

Checklista  21  -  Korrigerande och Förebyggande åtgärder / Erfarenhetsåterföring

Checklista  22  -  Utvärdering beställare                                                                       

Obs !
Alla checklistor nr 1 – 19 är publika och gäller också för konsulter, beställare m.fl.
Alla checklistor fr.o.m. nr 20 är interna och avser kvalitetssystemet inom företaget.
                                                                                                                     

                                                                                      

A-Nämnden  nov. 2023                                                                                                      

För att ladda hem filerna högerklicka på länken och välj "Spara mål som..."


 

 

 
 
Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

©Auktoriserat Fönsterunderåll