Ett certifieringsorgan inom fönstersektorn  

 
 

Ordförande

Kent Brunqvist, Stockholm
Målerikonsult/besiktningsman
f.d. Måleriföretagarna/SMS, Stockholm
Mobil: 0708-984 930

Vice ordf.

Jan Åglöv, Växjö
Civilingenjör
F.d. VD Kronobergs Fastighetsägarförening
Mobil: 070-212 73 50

Kassör

Anders B Lindström
Verkst. tjänsteman
Auktorisationsnämnd-Fönster
Mobil: 0708 -177 996

Revisor

Rolf Bladh
Senior Advisor, Måleriföretagen
Stockholm
Tel: 0770 - 939 065 www.maleri.se

 

Hedersledamot

 

Åke Lönndahl, Växjö
Måleri- och fönsterkonsult

GDPR

Det är viktigt för oss på Auktoriserat Fönsterunderhåll, att Du känner dig trygg med hur vi hanterar Dina personuppgifter vid alla kontakter.
Vi tar ansvar för Dina uppgifter enligt nya GDPR/dataskyddsförordningen. Inga uppgifter lämnas till obehörig part utan medgivande från Dig.


 

 

 
 
         

©Auktoriserat Fönsterunderåll